Zawiadomienie w sprawie RP VII Ds 41.2018 ( uprzednio RP IV Ds 47.2016.s)

 „ZAWIADOMIENIE”

 Prokuratura Regionalna w Lublinie na podstawie art. 131 § 2 i 3 k.p.k. w zw. z art. 100 § 2 k.p.k. zawiadamia, że:

 

 W dniu 9 marca 2020 r.  do Prokuratury Regionalnej w Lublinie wpłynęła opinia Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dotycząca oceny prawidłowości postępowania medycznego  pacjentów onkolaryngologicznych operowanych w szpitalu w Poniatowej w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 6 września 2016 r. w Poniatowej, woj. lubelskiego, spowodowania bezpośredniego niebezpieczeństwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia pacjentów Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej, Szpitala w Poniatowej, poprzez zaniechanie organizacji właściwej opieki nad osobami po operacjach onkologicznych, przeprowadzonych w oddziale, przez osoby na których ciążył obowiązek opieki nad nimi, tj. o czyn z art. 160 § 2 kk, prowadzonego za sygn. RP VII Ds 41.2018 ( uprzednio RP IV Ds 47.2016.s).

 

          Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2020 r.  dopuszczono  dowód z opinii uzupełniającej w w/w sprawie, która wpłynęła w dniu 5 czerwca 2020 r.      

 

W terminie zawitym 7 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia pokrzywdzonym opisanym wyżej czynem oraz osobom wykonującym na zasadzie art. 52 § 1 k.p.k. prawa zmarłych pokrzywdzonych, ich pełnomocnikom przysługuje prawo zwrócenia się do tutejszej Prokuratury o doręczenie odpisu postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii uzupełniającej.

 

Osobom tym przysługuje również na zasadzie art. 318 kpk prawo do zapoznania się opiniami.     

 

Autor: mk, 2020-06-19 10:38