Zatrzymanie podejrzanego o spowodowanie wycieku danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W środę (22.04.2020) w toku postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie w sprawie wycieku danych z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury zatrzymany został Krzysztof J. (lat 29). Podejrzany jest pracownikiem spółki zewnętrznej, wyłonionej w drodze procedury przetargowej, z którą KSSiP zawarła umowę o świadczenie usługi zarządzania zasobami serwerowymi.

 

Bezprawnie udostępnił dane

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte niezwłocznie po złożeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez KSSiP. Prokuratura ustaliła, że Krzysztof J. – pracownik firmy zewnętrznej obsługującej system informatyczny KSSiP – w trakcie testowego migrowania danych szkoły na nowo utworzoną platformę utworzył katalog, do którego przeniósł dane osobowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, zapisane w systemie informatycznym KSSiP. Dane te w postaci imienia i nazwiska, adresu mailowego i numeru telefonu pracownicy przekazywali KSSiP w celu uzyskania możliwości dostępu do internetowej platformy szkoleniowej prowadzonej przez uczelnię.

Następnie Krzysztof J. katalogowi temu nadał uprawnienia publiczne, tzn. umożliwił pobranie z niego danych dowolnej osobie, mającej dostęp do internetu. Pliki te zostały pobrane przez dotychczas nieustalone osoby i zamieszczone w serwisach internetowych umożliwiających przechowywanie danych.

 

Zarzuty

Po doprowadzeniu do Prokuratury Regionalnej w Lublinie Krzysztofowi J. zostanie przedstawiony zarzut udostępnienia innym osobom danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie informatycznym KSSiP (art. 269b § 1 kk).

Czyn ten jest zagrożony karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanego prokuratura zdecyduje co do rodzaju zastosowanych wobec niego środków zapobiegawczych.

 

Śledztwo jest rozwojowe i prokuratura nie wyklucza zatrzymania kolejnych podejrzanych.

 

Autor: pm, 2020-04-22 09:58