Zatrzymania i zarzuty za wyłudzenie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 

W dniu 16 września 2020 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Gdańska i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z Lublina zatrzymali w sumie 5 osób, którym zarzuca się wyłudzenie środków unijnych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie. Jednocześnie trwają przeszukania w ponad 20 miejscach, w tym lokalach mieszkalnych oraz miejscach związanych z działalnością podejrzanych.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż w wyniku składania wniosków o dopłaty unijne, które zawierały nieprawdziwe dane, wprowadzono w błąd przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości co do rzeczywistego przeznaczenia tych środków, doprowadzając tym samym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Unijna dotacja, którą usiłowano wyłudzić miała opiewać na ponad 38 mln złotych, ale z tej sumy spółka otrzymała zaliczkę w kwocie 10 milionów złotych. Pieniądze miały być wykorzystane m.in. na zakup nieruchomości, materiałów i robót budowlanych w celu realizacji projektu dotyczącego produkcji nowoczesnych motorowych jachtów dalekomorskich.

Zatrzymani, to osoby powiązane ze spółkami, w których pełnili różne funkcje, a także osoby, które uczestniczyły w procederze jako tzw. „słupy”.

Proceder trwał od 2014 i polegał na nabyciu udziałów w gdańskiej spółce, a następnie składaniu przez osoby ją reprezentujące – tzw. „słupy” poświadczających nieprawdę dokumentów, które miały istotne znaczenie dla uzyskania milionowych dotacji.

Zatrzymane osoby usłyszą zarzuty popełnienia przestępstw określonych w art. 258 § 1 kk, 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk, 271 § 3 kk, 56 § 1 kks i inne, za które grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat i wysokie grzywny.

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych prokurator podejmie decyzję co do konieczności zastosowania stosownych środków zapobiegawczych.

Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

Autor: pm, 2020-09-16 09:31