Zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT na kanwie obrotu paliwami

 

 

 

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo dotyczące wyłudzenia podatku VAT w związku z obrotem paliwami. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBA z delegatury w Katowicach 27 października 2020 r. zatrzymali na terenie Mazowsza 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą i uwikłane w ten proceder. Dokonano także przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń.

 

 

 

Ustalenia śledztwa

 

Postępowanie przygotowawcze dotyczy działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w okresie od stycznia do października 2016 r. mającej siedzibę w Pradze na terenie Republiki Czeskiej, która we wrześniu 2016 r. otworzyła oddział w Polsce.

 

Przedmiotem działalności spółki był handel paliwami ciekłymi. Posiadała ona koncesję na taki obrót w Polsce oraz z zagranicą na okres od 24 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2030 r., udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka nabywała paliwa ciekłe od kontrahentów z Litwy i Niemiec, a następnie sprzedawała je odbiorcom w Polsce. Z aplikacji VIES wynika, że przedmiotowa spółka zadeklarowała na terenie Republiki Czeskiej transakcje trójstronne do trzech ustalonych polskich podmiotów.

 

W toku śledztwa ustalono, iż transakcje paliw miały miejsce na terenie Polski, ale towar był dostarczany do innych podmiotów, niż te wskazane w deklaracjach podatkowych i transportowych.

 

Natomiast wskazane powyżej 3 podmioty (wskazane w deklaracjach) były spółkami utworzonymi dla pozoru, ich siedziby mieściły się w tzw. „wirtualnych biurach”, a funkcje prezesów zarządu pełniły osoby przypadkowe, nakłonione do tego za odpowiednim wynagrodzeniem. Wystawiali oni w imieniu spółek „puste faktury” na rzekomy obrót paliwami, które później były podstawą wyłudzenia podatku VAT.

 

Dotychczas w toku postępowań podatkowych ustalono uszczuplenie w podatku w łącznej kwocie ponad 10 mln zł.

 

 

 

Usłyszeli zarzuty

 

Zatrzymani mężczyźni (Jarosław Z., Tomasz Sz. i Piotr B.) usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie zarzuty popełnienia przestępstw kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 i 3 kk), poświadczania nieprawdy w dokumentach (art. 271 § 3 kk) oraz przestępstw skarbowych (art. 54 § 1 kks, art. 56 kks, art. 62 § 2 kks).

 

Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

Środki zapobiegawcze

 

Decyzją z 29 października 2020 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Tomasza Sz. i Piotra B.

 

Autor: mk, 2020-10-30 07:14