Zatrzymania i areszty za wyrządzenie szkody majątkowej w kwocie ponad 18 mln zł przy wrogim przejęciu spółki telekomunikacyjnej

Zatrzymania i zarzuty

W dniu 29 stycznia 2020 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji zatrzymali cztery osoby Michała D., Tomasza P., Katarzynę K. i Martę Z. Wszystkim przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach (art. 296 § 3 kk) i prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1, 5 i 6 kk).

 

Ustalenia śledztwa

Postępowanie dotyczy działania na szkodę spółki amerykańskiej, która w styczniu 2015 r. nabyła 100 % udziałów w polskiej spółce telekomunikacyjnej. Następnie w lutym 2015 r. osoba uprawniona do jednoosobowego reprezentowania w/w podmiotu, niedopełniając ciążących na niej obowiązków dbania o interesy finansowe spółki, działając wspólnie i w porozumieniu z osobami zatrzymanymi sprzedała za kwotę 2 mln zł polską spółkę podmiotowi zarejestrowanemu na Cyprze, którym faktycznie zarządzał Michał D. Jednocześnie z ustaleń śledztwa wynika, iż rzeczywista wartość spółki w czasie jej sprzedaży  wynosiła blisko 21 mln zł. Głównym jej majątkiem było prawo do dysponowania częstotliwościami telekomunikacyjnymi przydzielonymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej umożliwiającymi oferowanie mobilnego Internetu.

 

Pranie brudnych pieniędzy

Pozyskane udziały w spółce telekomunikacyjnej zostały następnie w okresie od marca do sierpnia 2015 r. i w marcu 2019 r. przniesione za kwoty od 10 do 20 tys zł na pięć kolejnych podmiotów prawa cypryjskiego i polskiego, faktycznie zarządzanych przez Michała D. Miało to na celu znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia i zajęcia w/w praw majątkowych, co wypełniło znamiona przestępstwa prania brudnych pieniędzy.

 

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator podjął decyzję o skierowaniu do Sądu wniosku wobec Michała D. i Tomasza P. o zastosowanie tymczasowego aresztowania argumentując go wysoką karą grożącą podejrzanym oraz obawą matactwa. Sąd podzielił ocenę prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. 

Wobec obydwu zatrzymanych kobiet prokurator został poręczenia majątkowe po 300.000 zł, zakaz opuszczania kraju i dozór Policji.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Autor: pm, 2020-01-31 08:06