Zarzuty w związku z niegospodarnością w PKP Cargo

Zarzuty w związku z niegospodarnością w PKP Cargo

Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawiła czterem osobom, tj. Adamowi P., Jackowi N., Łukaszowi H. i Dariuszowi B., byłemu prezesowi i członkom zarządu zarzuty niegospodarności na szkodę PKP Cargo S.A. Poniesione przez PKP Cargo szkody sięgają ćwierć miliarda złotych.

Zarzuty dotyczą zakupu przez PKP Cargo 80 % udziałów w mającej siedzibę w Amsterdamie spółce Advanced World Transport B.V. realizującej m.in. kolejowe przewozy towarowe na terenie Czech. Z ustaleń śledztwa wynika, że cena dokonanej w grudniu 2014 roku transakcji, wynosząca ponad 103.000.000 Euro, została zawyżona o prawie 58.000.000 Euro, a więc po przeliczeniu 249.635.000 złotych.

 

Ryzykowny zakup zagranicznej spółki

Z dotychczas zgromadzonych dowodów wynika, że członkowie zarządu PKP Cargo S.A. zdecydowali się na zakup zagranicznej spółki za w/w kwotę, pomimo świadomości dużego ryzyka wpływającego na wycenę przedsiębiorstwa, nieuwzględnionego podczas jej opracowywania. Było ono związane między innymi z możliwością utraty głównego klienta kupionej spółki – kopalni OKD w Czechach, która wygaszała wydobycie węgla oraz z zawierającej liczne błędy kalkulacji wyceny kupowanego przedsiębiorstwa, m.in. zaniżonej wartości zakupionego taboru kolejowego.

Wysokość szkody wskazana w zarzutach wynika z różnicy między zapłaconą przez PKP Cargo ceną zakupu zagranicznej spółki a jej faktyczną wartością.

 

Co grozi podejrzanym

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa niegospodarności w wielkich rozmiarach określonego w art. 296 § 3 kodeksu karnego w związku z art. 296 § 1 kodeksu karnego za co grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Wobec wszystkich podejrzanych prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, uzasadniając je obawą matactwa i grożącą im surową karą.

 

Zastosowane środki zapobiegawcze

Dnia 21 lutego 2019 r. Sąd zastosował wobec podejrzanych poręczenia majątkowe w kwocie do 500.000 zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów i dozór Policji. W ocenie Sądu istnieje duże prawdopodobieństwo popełnienia czynów przez podejrzanych, ale do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania nie jest konieczne stosowanie tymczasowego aresztowania.

Prokuratura zaskarży w/w decyzje Sądu.

 

Piotr Marko
rzecznik prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Lublinie

 

Autor: pm, 2019-02-22 14:25