Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia podatku VAT

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wyłudzenia podatku VAT

Prokuratura Regionalna w Lublinie wspólnie z Zarządem w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzi śledztwo dotyczące m.in. działalności zorganizowanej grupy przestępczej, o charakterze międzynarodowym, której członkowie w okresie od stycznia 2010 roku do lutego 2017 roku zajmowali się pozorowaniem handlu panelami fotowoltaicznymi w celu oszustw podatkowych.

Zatrzymano 10 członków grupy

W ramach czynności realizowanych na polecenie prokuratury, funkcjonariusze Zarządu w Lublinie  Centralnego Biura Śledczego Policji w dniu 27 września 2018 roku zatrzymano 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej specjalizującej się w tzw. karuzeli podatkowej, przy pomocy której wyłudzono nienależny podatek VAT. Działania przeprowadzone przez funkcjonariuszy były realizowane na terenie czterech województw: śląskiego, opolskiego, małopolskiego i warmińsko – mazurskiego.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie prokuratorzy przedstawią im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy oraz wyłudzenia nienależnego podatku VAT.

Tworzyli pozory rzeczywistego obrotu panelami fotowoltaicznymi

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani przy wykorzystaniu szeregu celowo utworzonych podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, uczestnicząc w obrocie handlowym panelami fotowoltaicznymi z innymi, faktycznie funkcjonującymi na rynku przedsiębiorstwami, za pomocą fikcyjnych faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych, pozorowali rzekomą sprzedaż paneli pomiędzy łańcuchem firm w Polsce, a następnie firmom czeskim i słowackim. Fikcyjne transakcje były podstawą ubiegania się o podatku VAT.

Skarb Państwa narażony na stratę 30 milionów złotych

Ustalenia dokonane w toku postępowania wskazują, że w wyniku tej działalności Skarb Państwa mógł być narażony na uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu  podatku VAT na kwotę 30 milionów złotych.

W trakcie prowadzonych czynności śledztwa zabezpieczono mające istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania dowody tj. różnego rodzaju dokumentację oraz nośniki elektroniczne, a także dwie jednostki broni palnej.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Autor: Waldemar Moncarzewski, 2018-09-27 12:08