Wyłudzenie blisko 600.000 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie śledztwo w sprawie wyłudzenia w 2015 r. blisko 600.000 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z inwestycją w „start-up”

 

 

Zatrzymania i zarzuty

W dniu 9 maja 2019 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji zatrzymali Piotra K. i Grzegorza W., którzy usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa wyłudzenia mienia znacznej wartości.

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosku wobec w/w o zastosowanie tymczasowego aresztowania argumentując go wysoką karą grożącą podejrzanym oraz obawą matactwa.

Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec obydwu podejrzanych z zastrzeżeniem, iż Piotr K. może go puścić po wpłaceniu poręczenia w kwocie 220.000 zł, zaś Grzegorz W. 100.000 zł.

Podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ustalenia śledztwa

Postępowanie obejmuje działalność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Lublinie (CIiTT), które powstało w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Środki finansowe na realizację w/w zamierzeń pochodziły z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Innowacyjność

CIiTT zajmowało się wyszukiwaniem osób zainteresowanych rozwojem własnych, innowacyjnych pomysłów, które mogą znaleźć komercyjne zastosowanie w biznesie. Zgłoszone pomysły poddawane były analizom ekonomicznym i technologicznym, a w dalszej kolejności przygotowywano niezbędną dokumentację m.in. w postaci biznesplanu, dotyczącą możliwości wprowadzenia produktu lub usługi na rynek gospodarczy.

Start-up

Po uzyskaniu zgody PARP na inwestowanie w wybrany projekt, zakładana była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tzw. „start-up”. CIiTT wspierało finansowo ją środkami pochodzącymi z PARP nabywając jej udziały. Pozostałymi udziałowcami była spółka pomysłodawcy – wynalazcy i inne podmioty.

Mechanizm działania

Piotr K. będący wówczas członkiem Rady Inwestycyjnej działającej przy CIiTT, wspólnie z byłym już prezesem zarządu CIiTT Grzegorzem W. nakłonili ustaloną osobę do nabycia udziałów w nieaktywnej gospodarczo spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Następnie podmiot ten złożył wniosek wraz z wymaganymi przez PARP dokumentami wskazującymi na zamiar zrealizowania innowacyjnego pomysłu o nazwie „Preparat kosmetyczny” tj. wprowadzeniu na rynek produktu dermokosmetycznego o działaniu antycellulitowym. Po akceptacji pomysłu, została utworzona nowa spółka z o.o., która otrzymała na realizację przedsięwzięcia wsparcie finansowe w wysokości 590.000 zł, za udziały w niej nabyte przez CIiTT.

 

Wyłudzone pieniądze

Prezes w/w spółki na polecenie Piotra K. wypłacił w gotówce łącznie 580.000 zł, z czego przekazał mu 520.000 zł, zaś pozostałą kwotę przeznaczył na własne cele. Spółka nie podjęła żadnej działalności w kierunku produkcji „Preparatu kosmetycznego”.

 

W toku dotychczasowego postępowania zarzuty usłyszało w sumie 4 podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy. 

 

Piotr Marko

rzecznik prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Lublinie

Autor: pm, 2019-05-13 08:18