Rozporządzenie MS w sprawie wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym

  • Prawo karne - Vademecum

    Prawo karne - Vademecum

 

Lista plików