Rozbito międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnej migracji

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Placówkę Straży Granicznej w Hrebennem w sprawie międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej, która organizowała cudzoziemcom przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz ułatwiała i umożliwiała im pobyt wbrew przepisom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.

 

Ustalenia śledztwa.

Proceder przestępczy prowadzony był w latach 2013-2018. W skład grupy wchodzili obywatele Polski, jak i cudzoziemcy pochodzący z Ukrainy, Rosji i Niemiec, zaś ich działalność prowadzona była na terenie Polski, Szwecji, Niemiec, Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Mołdawii oraz innych krajów europejskich.

W powyższym okresie zostało założonych kilkanaście spółek na terenie zamojszczyzny, nie prowadzących żadnej działalności gospodarczej, które następnie rejestrowały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu znaczne ilości oświadczeń o zamiarze zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obcokrajowców. Jednocześnie składano wnioski do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Zamościu o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób zorganizowano proceder przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz ułatwiania lub umożliwiania cudzoziemcom wbrew przepisom pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie ustalono, iż dokumenty przedkładane w urzędach wykorzystywane były zarówno przez pracodawcę jak i cudzoziemców w sposób niezgodny z przeznaczeniem i deklarowanym wnioskiem, bowiem zgromadzone materiały w sprawie wskazują, iż cudzoziemcy bezpośrednio po uzyskaniu polskiego tytułu pobytowego udawali się do dalszej pracy w Niemczech i w Szwecji i nie mieli zamiaru ani możliwości świadczenia pracy w Polsce zgodnie ze swoimi deklaracjami.

Osoby odpowiedzialne za prowadzenie przedmiotowego procederu przestępczego uzyskały korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż 58 000 EURO. Na kwotę tę składają się głownie opłaty, jakie za uzyskanie dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy RP cudzoziemcy płacili organizatorom procederu – ok. 100 EURO od osoby. W ten sposób opisywana grupa przestępcza zorganizowała nie mniej niż 550 ustalonym cudzoziemcom przekroczenie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz ułatwiła tym osobom pobyt na terytorium RP.

 

Zatrzymania i zarzuty.

W dniu 24 października 2018 r. na polecenie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie dokonano zatrzymania na terenie Zamościa, Lublina i Portu Lotniczego w Lublinie 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej (kierownik grupy został zatrzymany po przylocie do Polski z Ukrainy) – 4 kobiety i 3 mężczyzn.

Podczas przeszukania posesji mieszkalnych i pomieszczenia biurowego zabezpieczono pełną dokumentację firm, które legalizowały pobyt cudzoziemcom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zabezpieczono mienie należące do podejrzanych.

Przedstawione w/w osobom zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz ułatwiania lub umożliwiania pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom obcych państw w zamian za osiągane z tego tytułu korzyści majątkowe. Podejrzanym zarzucono także popełnienie szeregu przestępstw przeciwko dokumentom, jak też czynów zabronionych określonych w ustawie o rachunkowości.

Ponadto wobec 49-letniego obywatela Polski Martina P. sformułowano zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Zarzuty dotyczą popełnienia przestępstw określonych w art. 258 § 1 i 3 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 272 kk, art. 273 kk, art. 264 § 3 kk, art. 264a § 1 kk i art. 79 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Opisane działania zrealizowane zostały przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Hrebennem wspomaganych przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie. W czynnościach brali także udział funkcjonariusze-analitycy Europolu – Europejskiego Centrum ds. Przemytu Migrantów (EMSC), współpracujący w tej sprawie z polskimi służbami.

 

Środki zapobiegawcze.

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec sześciu z nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności polegającej na organizowaniu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców.

Wobec kierownika grupy Martina P. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

 

Zagrożenie karami.

Za wskazane przestępstwa, popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kodeks karny przewiduje zagrożenie nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

 

Piotr Marko

rzecznik prasowy

Prokuratury Regionalnej

w Lublinie

+48 606 496 371

rzecznik@lublin.pr.gov.pl

Autor: Waldemar Moncarzewski, 2018-11-06 11:10