Rozbito kolejną międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnej migracji

 

 

 

 

Rozbito kolejną międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnej migracji

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje za sygn. RP I Ds. 13.2018 śledztwo prowadzone przez Placówkę Straży Granicznej w Hrebennem w sprawie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się organizowaniem przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz ułatwianiem i umożliwianiem pobytu wbrew przepisom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej obywatelom państw trzecich

 

Ustalenia śledztwa

W skład grupy przestępczej wchodzili obywatele Polski i Ukrainy, a ich działalność prowadzona była w latach 2012-2020 na terenie Polski, Ukrainy, Republiki Czeskiej, Szwecji, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Białorusi, Kazachstanu, Mołdawii oraz innych krajów europejskich.
Proceder przestępczy prowadzony był w oparciu o zakładane i fikcyjnie działające spółki, za pomocą których rejestrowano w urzędach pracy w Lublinie, Bychawie i Lubartowie znaczne ilości oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie wnioskowano w  Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie o wydanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustalono, iż cudzoziemcy bezpośrednio po uzyskaniu polskiego tytułu pobytowego udawali się do dalszej pracy na terenie krajów europejskich i nie mieli zamiaru ani możliwości świadczenia pracy w Polsce zgodnie ze swoimi deklaracjami.
W ten sposób opisywana grupa przestępcza zorganizowała przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej nie mniej niż 8337 ustalonym cudzoziemcom.

 

Zatrzymania i zarzuty

Na polecenie prokuratora w lutym 2021 r. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Hrebennem zatrzymali 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej, a 2 kolejne osoby stawiły się w Prokuraturze z tzw. wolnej stopy.

Przedstawione zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i organizowania przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz ułatwiania lub umożliwiania pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw trzecich w zamian za osiągane z tego tytułu korzyści majątkowe, a także popełnienie szeregu przestępstw przeciwko dokumentom oraz określonych w ustawie o rachunkowości – art. 258 § 1 i 3 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 272 kk, art. 273 kk, art. 264 § 3 kk, art. 264a § 1 kk i inne.

Wobec 49-letniego obywatela Ukrainy Volodymyra T. i jego żony – 31-letniej obywatelki Polski Pauliny T. sformułowano zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Podczas przeszukania 8 posesji mieszkalnych i pomieszczenia biurowego zabezpieczono pełną dokumentację firm, które legalizowały pobyt cudzoziemcom na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator zastosował wobec 6 z nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz nakazu powstrzymywania się od prowadzenia działalności polegającej na organizowaniu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na terytorium kraju cudzoziemcom.

Wobec kierownika grupy Volodymyra T. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

 

Zabezpieczenia majątkowe

W trakcie czynności zabezpieczono mienie podejrzanych w postaci samochodu osobowego o wartości 18.000 zł, pieniędzy w gotówce w kwocie 14.900 euro oraz dwóch luksusowych zegarków i biżuterii. Wartość zegarków biegły wycenił na kwotę 90.000 zł, z kolei biżuteria warta była 93.500 zł. Łącznie zabezpieczono więc mienie podejrzanych wartości blisko 270.000 zł.

 

Zagrożenie karami

Za wskazane przestępstwa, popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kodeks karny przewiduje zagrożenie do 12 lat pozbawienia wolności.

 

Podejrzani w sprawie

Wskazana realizacja jest czwartą w sprawie, a w śledztwie zarzuty usłyszały już 134 osoby.

Autor: AJ, 2021-02-19 09:19