Prokuratura Regionalna w Lublinie nie zgadza się z kolejną decyzją Sądu o niezastosowaniu wobec Zbigniewa S. tymczasowego aresztowania.

 

 

 

 

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie nie zgadza się z  kolejną decyzją Sądu o  niezastosowaniu wobec Zbigniewa S. tymczasowego aresztowania. Na postanowienie  to prokuratura skieruje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie.

 

Zbigniew S. w wyznaczonym przez  Sąd terminie nie wpłacił poręczenia majątkowego w kwocie 500 tys. zł. Prokurator uznając, że podejrzany nie stosuje się do zastosowanego środka zapobiegawczego i lekceważy decyzję Sądu, skierował ponowny wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. Wniosek ten został rozpatrzony odmownie.

 

Wcześniej  w toku prowadzonego postępowania. w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie Zbigniew S. usłyszał  siedem zarzutów. Dotyczyły one między innymi  przywłaszczenia powierzonych mu przez darczyńców środków finansowych w kwocie ponad 900 tysięcy zł oraz tzw. prania brudnych pieniędzy.

Czyny te zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Autor: AJ, 2020-02-25 15:47