Prokuratura Regionalna w Lublinie nie zgadza się z decyzją Sądu o niezastosowaniu wobec Zbigniewa S. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Uznając orzeczenie za błędne skieruje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Prokuratura Regionalna w Lublinie nie zgadza się z decyzją Sądu o niezastosowaniu wobec Zbigniewa  S. tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Uznając orzeczenie za błędne skieruje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie.

 

Zarzuty i grożąca kara

W dniu 17 grudnia 2019 r. w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie Zbigniew S. usłyszał  siedem zarzutów. Dwa najsurowsze dotyczyły przywłaszczenia powierzonych mu przez darczyńców środków finansowych w kwocie ponad 900 tysięcy zł oraz tzw. prania brudnych pieniędzy.

Czyny te zagrożone są karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Przestępcza działalność podejrzanego

Zbigniew S. prowadził fundację charytatywną własnego imienia. W latach 2015-2016 podejrzany przywłaszczył sobie 927 tys. zł z kwoty ponad 953 tys. zł wpłaconej przez darczyńców. Przestępstwa tego dokonał wyprowadzając pieniądze na konto warszawskiej spółki, nad którą sprawował nieformalną kontrolę. Następnie środki te były dalej przelewane na konta różnych podmiotów, a faktycznym dysponentem tych rachunków był Zbigniew S. Ze swojej przestępczej działalności w okresie między 15 maja 2015 roku a 5 maja 2017 roku podejrzany uczynił sobie źródło stałego dochodu.

Ponadto ustalono, że Zbigniew S. jako prezes fundacji nielegalnie organizował loterie, a także wbrew przepisom ustawy prawo o rachunkowości nie sporządził i nie złożył sprawozdań finansowych fundacji za rok 2016 i 2017.

 

Wielokrotne skazany – 19 prawomocnych wyroków

Przestępcza działalność Zbigniewa S. trwa od wielu lat. Odbywał on wielokrotnie kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Pierwszy wyrok skazujący Zbigniewa S. zapadł jeszcze w 2000 roku, kiedy Sąd skazał go na karę 4 lat pozbawienia wolności w związku z popełnionymi oszustwami. Łącznie w sprawach przeciwko Zbigniewowi S. zapadło 19 prawomocnych wyroków skazujących. Poza oszustwami przestępstwa przez niego popełnione polegały między innymi na składaniu fałszywych zeznań, znieważaniu osób i stosowaniu przemocy lub gróźb bezprawnych w celu zmuszenia funkcjonariusza do odstąpienia od czynności służbowej.

Autor: pm, 2019-12-18 17:27