Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia - RP VI WBA 261.5.2017 - Zawiadomienie o wyborze najorzystniejszej oferty

„Usługa ochrony osób i mienia świadczona dla Prokuratury Regionalnej w Lublinie w budynku przy ul. Głowackiego 13” - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
 
Autor: AJ, 2017-12-21 13:48
Lista plików