Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ochrony osób i mienia - RP VI WBA 261.5.2017 - Informacja z otwarcia ofert

„Usługa ochrony osób i mienia świadczona dla Prokuratury Regionalnej w Lublinie w budynku przy ul. Głowackiego 13” - Informacja z otwarcia ofert.

 
 
Lista plików