Postępowanie na „dostawę zestawów komputerowych z monitorem, komputerów przenośnych, dysków twardych, przełączników, drukarek

Prokuratura Regionalna w Lublinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla Prokuratury Regionalnej w Lublinie tj. dostawę zestawów komputerowych z monitorem, komputerów przenośnych, dysków twardych, przełączników, drukarek oraz urządzeń UPS”.

Lista plików