Postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego tj. dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek laserowych, dysków SSD oraz oprogramowania antywirusowego (RP VI WBA 0750.13.2019)

RP VI WBA 0750.13.2019

 

 

 

 

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla Prokuratury Regionalnej w Lublinie tj. dostawę komputerów stacjonarnych, monitorów, drukarek laserowych, dysków SSD  oraz oprogramowania antywirusowego”.

Autor: AJ, 2019-04-25 13:20
Lista plików