Plan postępowań o udziale zamówień w 2020 roku

Działając na podstawie art. 13 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.) Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku

Autor: AJ, 2020-04-21 16:40
Lista plików