Plan postępowań o udziale zamówień w 2019 roku

Działając na podstawie art. 13 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) Prokuratura Regionalna w Lublinie przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku

Autor: AJ, 2019-02-11 14:13
Lista plików