Oświadczenie w sprawie publikacji portalu wyborcza.pl

 

W związku z publikacją portalu wyborcza.pl z 02 lutego 2021 r. pt. „Nowy prokurator ukrył ważną decyzję przed obrońcami Giertycha. Poznali ją przypadkiem” prokuratura informuje, że nieprawdą jest, iż prokurator ponownie wydał postanowienie o uchyleniu tajemnicy bankowej dotyczącej rachunków bankowych Romana G.

 

Art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo bankowe nie obliguje prokuratora do występowania do banku o uchylenie tajemnicy bankowej w formie postanowienia. Prokurator prowadzący postępowanie przeciwko Romanowi G. podejrzanemu o przywłaszczenie środków pieniężnych spółki giełdowej Polnord na podstawie ww. przepisu zwrócił się do banków z żądaniami o udostępnienie informacji dotyczących kont Romana G.

 

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego prokurator nie jest zobligowany do informowania stron postępowania o pismach nie będących postanowieniami, kierowanych do instytucji bankowych.

 

Prokurator jako organ procesowy został wskazany w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo bankowe obok wielu innych podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji z banku w formie żądania. Prokuratura Krajowa już w stanowisku z sierpnia 2017 r. wskazała, że brak jest podstaw, aby prokurator był traktowany odmiennie niż pozostałe uprawnione do uzyskania informacji podmioty.

 

Wbrew twierdzeniu dziennikarza wyborcza.pl, status Romana G. jako podejrzanego w śledztwie dotyczącym przywłaszczenia niemal 93 mln złotych na szkodę giełdowej spółki Polnord nie budzi wątpliwości. Zgodnie z art. 71 kodeksu postępowania karnego za podejrzanego uważa się osobę, co do której prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów, a takie postanowienie w stosunku do Romana G. Prokuratura Regionalna w Poznaniu wydała 08.10.2020 r. Prokuratura jest przy tym jedynym organem, który decyduje o statusie podejrzanego w śledztwie.

 

Uzyskanie danych bankowych, których żąda prokuratura jest niezbędne do pełnego wyjaśnienia okoliczności postępowania.

 

Autor: pm, 2021-02-02 14:37