Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie w sprawie publikacji w tygodniku NEWSWEEK

Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie w sprawie publikacji w tygodniku NEWSWEEK

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie oświadcza, że opublikowany dzisiaj (1.04.2019 r.) w tygodniku NEWSWEEK artykuł pt.: ,,Kto chciał sprzedać kolej Rosjanom. To Śledztwo robi się dla premiera niewygodne” zawiera nieprawdziwe informacje i manipulacje.

 

Całkowicie nieprawdziwe jest zawarte w artykule stwierdzenie, iż: „prokuratura przeszarżowała z sankcjami – orzekł w ubiegłym tygodniu warszawski sąd… Argumenty prokuratury nie wyglądają solidnie, skierowanie sprawy do sądu może skończyć się podobnym wynikiem jak rozprawa z ubiegłego tygodnia”.

 

Zażalenia obrońców podejrzanego Jakuba K. na zastosowane środki zapobiegawcze rozpatrywał nie sąd warszawski, a Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie. Sąd ten postanowieniem z 25.03.2019 r., po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym przez prokuraturę, potwierdził wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa. Utrzymał w mocy zaskarżony przez obrońców podejrzanego, zastosowany przez prokuratora środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 500.000 zł.

Sąd uznał, iż wpłata wskazanej przez prokuratora kwoty poręczenia będzie wystarczająca dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

 

Nieprawdą jest, iż prokurator Bartosz Wójcik: „prowadzi śledztwo w sprawie rzekomych nieprawidłowości w stadninie koni w Janowie”.

Prokurator Bartosz Wójcik nigdy nie prowadził ani nie nadzorował tego śledztwa Prokuratury Regionalnej w Lublinie.

 

Nieprawdziwa jest również informacja, iż śledztwo dot. PKP Cargo SA prowadziły trzy prokuratury, tj. warszawska, łódzka i lubelska.

Postępowanie to zostało wszczęte w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, a następnie przekazane do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, które nadal je prowadzi.

 

Zwracamy się do Państwa dziennikarzy o niepowielanie nieprawdziwych informacji zawartych w artykule.

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie

Lublin, dnia 1.04.2019 r.

Autor: pm, 2019-04-01 15:26