Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie

Oświadczenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie

Prokuratura Regionalna w Lublinie oświadcza, że opublikowany w dniu 26.03.2019 r. w portalu internetowym GAZETA.PL artykuł pt.: ,, Były prezes PKP Jakub Karnowski wygrał w sądzie. „Podtrzymuję swoje stanowisko. To hucpa polityczna” zawiera informacje, które w niewłaściwy sposób przedstawiają zapadłe orzeczenie Sądu.

Manipulacją jest zawarte w artykule stwierdzenie, iż Sąd pozytywnie rozpatrzył zażalenie obrońców Jakuba K. na postanowienie Prokuratury Regionalnej w Lublinie o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.

Tymczasem Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie rozpoznając zażalenia obrońców, postanowieniem z dnia 25.03.2019 r. potwierdził wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzuconego mu przestępstwa. W związku z tym utrzymał w mocy zastosowany przez prokuratora środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 500.000 zł, albowiem głownie tego środka dotyczyły – wbrew twierdzeniom w/w artykułu – zażalenia obrońców podejrzanego.

Nie negując wartości dowodowej zgromadzonego przez prokuraturę materiału, Sąd uchylił dozór Policji i zakaz opuszczania kraju uznając, iż wpłata wskazanej przez prokuratora kwoty poręczenia będzie wystarczająca dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

W takim stanie rzeczy, dalece niewłaściwym jest wskazanie w tytule w/w artykułu, iż Jakub K. „wygrał w sądzie”.  

Prokuratura Regionalna w Lublinie

Autor: pm, 2019-03-28 12:58