Oświadczenia majątkowe

Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych prokuratorów podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej (poniżej link):

https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-lublinie/prokuratura-regionalna-w-lublinie-2/oswiadczenia-majatkowe-24/

 

 

 WZÓR oświadczenia majątkowego

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017r (poz. 1707)