Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2019 roku - konkurs na jedno stanowisko urzędnicze - eksperta ds. gospodarczych

 

RP III WOS 1111.1.2019

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Prokurator Regionalny w Lublinie

ogłasza nabór kandydatów

na stanowisko urzędnicze - eksperta do spraw gospodarczych

w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

Na podstawie art. 3b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 577), § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400), ogłaszam konkurs na stanowisko urzędnicze eksperta do spraw gospodarczych i finansowo - skarbowych  w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie.

 

Ilość wolnych etatów: 1

Przewidywany termin obsadzenia stanowiska: kwiecień 2019 r.


Miejsce wykonywania pracy: Prokuratura Regionalna w Lublinie, ul. Okopowa 2a

Szczegóły konkursu i formularze do pobrania opisane są w załącznikach.

 

p.o. PROKURATORA REGIONALNEGO

Jerzy Ziarkiewicz

Autor: AJ, 2019-02-15 09:15
Lista plików