Ogłoszenie z dnia 22 października 2018 roku - konkurs na trzy stanowiska urzędnicze - eksperta ds. gospodarczych i finansowo - skarbowych

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 22  października  2018  r.

PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

O KONKURSIE  NR RP III WOS 1111.21.2018

na trzy stanowiska urzędnicze - eksperta ds. gospodarczych i finansowo - skarbowych

Autor: AJ, 2018-10-24 12:33
Lista plików