Ogłoszenie z dnia 07 sierpnia 2019 r. - konkurs na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora ds. bhp w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 07 sierpnia  2019  r.

PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

O KONKURSIE  NR RP III WOS 1111.43.2019

na staż urzędniczy na docelowe stanowisko inspektora ds. bhp

w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

Autor: mk, 2019-08-08 07:54
Lista plików