O Prokuraturze

  • O prokuraturze

    O prokuraturze
Prokuratura Regionalna w Lublinie jest państwową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.

Podstawowe akty prawne regulujące zasady funkcjonowania prokuratury:

  1. prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 177 z późn. zmianami)

Status Prokuratury Regionalnej w Lublinie określa § 2 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016r w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych( Dz. U. z 3 marca 2016r poz. 270) oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Lublinie

Prokurator Regionalny

Jerzy Ziarkiewicz

 

Zastępca Prokuratora Regionalnego

Dorota Olszewska

 

organizacja jednostki »


Numery  rachunków bankowych:

1. do wpłat dokonywanych poleceniem przelewu dotyczących zabezpieczeń  i poręczeń majątkowych

PLN — 95 1130 1206 0028 9146 1520 0001
EUR — 41 1130 1206 0028 9146 1520 0003
USD — 14 1130 1206 0028 9146 1520 0004
GBP — 84 1130 1206 0028 9146 1520 0005
 

2. do wpłat gotówkowych dotyczących zabezpieczeń i poręczeń majątkowych - w placówkach Banku Pekao S.A.

PLN — 54 1240 6957 0111 0000 0000 0346
EUR — 13 1240 6957 0978 0000 0000 0026
USD — 43 1240 6957 0787 0000 0000 0015
GBP — 38 1240 6957 0789 0000 0000 0005
 

 3. dochody Skarbu Państwa (m.in. wpłaty z tytułu sporządzenia i wydania kserokopii)

PLN — 12 1010 1339 0044 7322 3100 0000

 

Numer NIP:7123309431

Numer REGON: 363823200

Autor: Wydawca Testowy, 2020-08-19 07:00
Lista plików