Komunikat z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

 

 

 

 

RP III WOS 1111.7.2019 

 

KOMUNIKAT

z dnia 9 maja 2019 r.

Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem
Prokuratora Regionalnego w Lublinie nr 30/19 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora
w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

Na podstawie § 7 ust. 2  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838) ogłaszam listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ogłoszeniem z dnia  28 marca 2019 r. drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2a w Lublinie.

Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godzinie 9:00, a rozpoczęcie sporządzania pracy pisemnej,  nastąpi o godzinie 10:00.

Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Komotajtis

ZASTĘPCA

PROKURATORA REGIONALNEGO

w Lublinie

 

 

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych
do II etapu konkursu RP III WOS 1111.7.2019 (praca pisemna)
na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora
w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie (wg kolejności wpływu zgłoszeń)

 

 

 

1.   Katarzyna Solarz

2.   Katarzyna Sugier

3.   Kamil Suszek

4.   Katarzyna Kondratiuk

5.   Marcin Murzacz

6.   Monika Antoszek

7.   Milena Kowalik

8.   Bartłomiej Lochert

9.   Piotr Bednarczyk

10. Iwona Potępska

11. Martyna Włodkowska

12. Paulina Adamek

13. Joanna Majkut

14. Szymon Skowerski

15. Łukasz Serej

16. Piotr Wróbel

17. Monika Świderska

18. Dorota Bednarz

19. Paweł Kur

20. Joanna Żak

21. Jacek Będziejewski

22. Maciej Szot

23. Małgorzata Kozieł

24. Sylwia Fiuk

25. Sylwia Góźdź

26. Agnieszka Czarnecka

27. Marta Harasymow - Kasperek

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Piotr Komotajtis

Autor: AJ, 2019-05-13 11:13
Lista plików