Komunikat z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko urzędnicze - eksperta do spraw gospodarczych

RP III WOS 1111.1.2019

 

 

 

KOMUNIKAT

Przewodniczącego Komisji Konkursowej

z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko urzędnicze - eksperta do spraw gospodarczych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

 

 

Na podstawie § 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 400), ogłaszam listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie informuję, iż drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, przy ul. Okopowej 2a w Lublinie.

Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godz. 9:00, a rozpoczęcie praktycznego sprawdzianu umiejętności nastąpi o godz. 10:00.

Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Komotajtis

p.o. Zastępcy Prokuratora Regionalnego

w Lublinie

 

 

 LISTA
kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu RP III WOS 1111.1.2019
na staż urzędniczy na docelowe stanowisko urzędnicze - eksperta do spraw gospodarczych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie
(praktyczny sprawdzian umiejętności)

 
1.    Frąk Agnieszka
2.    Litwińczuk Wojciech
3.    Posikata Joanna
4.    Zalewa Monika
Przewodniczący Komisji Konkursowej – Piotr Komotajtis
Sekretarz Komisji Konkursowej – Andrzej Sidor

Autor: AJ, 2019-03-06 14:39
Lista plików