Komunikat z dnia 29 maja 2019 r. - po II etapie konkursu na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

 

 

 

RP III WOS 1111.7.2019

 

KOMUNIKAT
z dnia 29 maja 2019 r.
Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Prokuratora Regionalnego
w Lublinie nr 30/19 z dnia 28 marca 2019 r.

 

 

     Na podstawie § 9 ust. 1  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838)

 

stwierdzam:

 

do trzeciego etapu konkursu RP III WOS 1111.7.2019 na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie dopuszczono niżej wymienionych alfabetycznie kandydatów:


1.    Adamek Paulina
2.    Bednarczyk Piotr
3.    Fiuk Sylwia
4.    Harasymow – Kasperek Marta
5.    Kowalik Milena
6.    Lochert Bartłomiej
7.    Serej Łukasz
8.    Szot Maciej
9.    Świderska Monika
10.  Włodkowska Martyna
11.  Wróbel Piotr
12.  Żak Joanna

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Piotr Komotajtis


ZASTĘPCA
PROKURATORA  REGIONALNEGO
w Lublinie

 

 

TRZECI ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ  7 CZERWCA 2019 R.

 

  • dla kandydatów z poz. 1 – 4     o godz. 9.00,
  • dla kandydatów z poz. 5 – 8    o godz. 10.00,
  • dla kandydatów z poz. 9 – 12     o godz. 11.00.


     Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2a w Lublinie.
     Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Piotr Komotajtis


ZASTĘPCA
PROKURATORA  REGIONALNEGO
w Lublinie

 

 

 

Autor: mk, 2019-05-29 14:23
Lista plików