Komunikat z dnia 13 marca 2019 roku - konkurs na jedno stanowisko urzędnicze - eksperta ds. gospodarczych - po II etapie

RP III WOS 1111.1.2019

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ

POWOŁANEJ ZARZĄDZENIEM NR 10/19

PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

Z DNIA 4  LUTEGO 2019  R.

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400 z późn. zm.)

 

Stwierdzam

Do trzeciego etapu konkursu nr RP III WOS 1111.1.2019 na wolne stanowisko urzędnicze – eksperta do spraw gospodarczych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie dopuszczono niżej wymienionych kandydatów:

1. Zalewa Monika

2. Litwińczuk Wojciech

3. Posikata Joanna

4. Frąk Agnieszka

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Komotajtis

p.o. ZASTĘPCY PROKURATORA REGIONALNEGO

w Lublinie

 

 

 

 

TRZECI ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ  25 MARCA 2019 R.

·       dla kandydatów z poz. 1 – 2      o godz. 10.00,

·       dla kandydatów z poz. 3 – 4      o godz. 11.00,

              

 

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w Sali Konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2a w Lublinie.

Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

                                                           

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Komotajtis

p.o. ZASTĘPCY PROKURATORA REGIONALNEGO

w Lublinie

Autor: AJ, 2019-03-13 14:45
Lista plików