Komunikat z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie odwołania terminu rozpoczęcia drugiego etapu konkursu na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

 

 

 

 

RP III WOS 1111.7.2019                     

 

KOMUNIKAT


z dnia 13 maja 2019 r.


Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem
Prokuratora Regionalnego w Lublinie nr 30/19 z dnia 28 marca 2019 r.


w sprawie odwołania terminu rozpoczęcia drugiego etapu konkursu na pięć
wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

   Na podstawie § 1 ust. 1, § 3, § 4, § 6 ust.1 pkt 1 i § 7  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838)

 

odwołuję

 

termin rozpoczęcia drugiego etapu konkursu na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej  w Lublinie tj. 16 maja 2019 r.

 

  Jednocześnie informuję, iż aktualna lista kandydatów oraz nowy termin drugiego etapu konkursu, uwzgledniający unormowania § 7 ust. 2 przywołanego rozporządzenia, zostaną ogłoszone w dniu 20 maja 2019 r. i udostępnione w sposób określony w powyższym przepisie.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Komotajtis
ZASTĘPCA
PROKURATORA  REGIONALNEGO
w Lublinie

 

Autor: mk, 2019-05-13 11:10
Lista plików