Komunikat z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie II etapu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

RP III WOS 1111.59.2019

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT
z dnia 11 grudnia 2019 r.
Przewodniczącego Komisji Konkursowej
powołanej Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego nr 91/19 z dnia 13 listopada
2019 r., następnie zmienionym Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego
nr 96/19 z dnia 26 listopada 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie.

 

    Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 400), ogłaszam listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

   Jednocześnie informuję, iż drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 18 grudnia 2019 r. w siedzibie  Prokuratury Regionalnej w Lublinie, ul. Okopowa 2 a w Lublinie, p.241.

   Rozpoczęcie praktycznego sprawdzianu umiejętności nastąpi o godzinie 9:00.
   Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Andrzej Marczewski

Naczelnik III
WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO – SĄDOWEGO
PROKURATURY REGIONALNEJ W LUBLINIE

 

 

 

 

Załącznik
do Komunikatu z dnia 11 grudnia 2019 r.
Przewodniczącego Komisji Konkursowej
powołanej Zarządzeniem nr 91/19 Prokuratora Regionalnego w Lublinie z dnia 13
listopada 2019 r. zmienionym następnie
Zarządzeniem nr 96/19 Prokuratora Regionalnego w
Lublinie z dnia 27 listopada 2019r.

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych
do II etapu konkursu RP III WOS 1111.59. 2019
(praktyczny sprawdzian umiejętności)
na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego
w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

 

 

1. Jacek Graniczka

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej - Andrzej Marczewski


Sekretarz Komisji Konkursowej – Andrzej Sidor

Autor: mk, 2019-12-11 14:51
Lista plików