Komunikat z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie uzupełnienia ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej

 

 

 

 

RP III WOS 1111.7.2019 

                     

KOMUNIKAT

z dnia 10 maja 2019 r.

        Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem 
Prokuratora Regionalnego w Lublinie nr 30/19 z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie uzupełnienia ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na pięć
wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

Na podstawie § 7 ust. 2  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r. poz. 1838) ogłaszam uzupełnioną listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ogłoszeniem z dnia  28 marca 2019 r. drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r.  w sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2a w Lublinie.

Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godzinie 9:00, a rozpoczęcie sporządzania pracy pisemnej,  nastąpi o godzinie 10:00.       

Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Piotr Komotajtis

ZASTĘPCA
PROKURATORA  REGIONALNEGO
w Lublinie

 

 

Lista kandydatów dopuszczonych
do II etapu konkursu RP III WOS 1111.7.2019 (praca pisemna)
na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora
w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie (wg kolejności wpływu zgłoszeń)

 


1.    Katarzyna Solarz
2.    Katarzyna Sugier
3.    Kamil Suszek
4.    Katarzyna Kondratiuk
5.    Marcin Murzacz
6.    Monika Antoszek
7.    Milena Kowalik
8.    Bartłomiej Lochert
9.    Piotr Bednarczyk
10.    Iwona Potępska
11.    Martyna Włodkowska
12.    Paulina Adamek
13.    Joanna Majkut
14.    Szymon Skowerski
15.    Łukasz Serej
16.    Piotr Wróbel
17.    Monika Świderska
18.    Dorota Bednarz
19.    Paweł Kur
20.    Joanna Żak
21.    Jacek Będziejewski
22.    Maciej Szot
23.    Małgorzata Kozieł
24.    Sylwia Fiuk
25.    Sylwia Góźdź
26.    Agnieszka Czarnecka
27.    Marta Harasymow – Kasperek
28.    Paweł Rogalski
29.    Grzegorz Przybysz

Przewodniczący Komisji Konkursowej – Piotr Komotajtis

 

Autor: mk, 2019-05-13 11:13
Lista plików