Komunikat w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do II etapu konkursu na docelowe stanowisko inspektora ds. bhp

RP III WOS 1111.43.2019

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

z dnia 13 września 2019 r.

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI KONKURSOWEJ

powołanej Zarządzeniem Prokuratora Regionalnego w Lublinie Nr 62/19

z dnia 2 sierpnia 2019  r.

w sprawie ogłoszenia listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko urzędnicze inspektora ds. bhp w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400 z późn. zm.),

ogłaszam listę kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, która stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie informuję, iż drugi etap konkursu odbędzie się w dniu 23 września 2019r. w Sali konferencyjnej Prokuratury Okręgowej w Lublinie, ul. Okopowa 2a w Lublinie.

 

Rejestracja kandydatów rozpocznie się o godzinie 8.30, a rozpoczęcie praktycznego sprawdzianu umiejętności nastąpi o godzinie 9.00.

 

Kandydaci winni posiadać ważny dokument tożsamości.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Andrzej Marczewski

NACZELNIK WYDZIAŁU III

ORGANIZACYJNO-SĄDOWEGO

PROKURATURY REGIONALNEJ

w Lublinie


Autor: AJ, 2019-09-13 15:10
Lista plików