Komunikat Prokuratury Regionalnej w Lublinie ws. Zbigniewa S.

 

 

 

 

 

Sąd Okręgowy w Lublinie uwzględnił wniosek Prokuratury Regionalnej w Lublinie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania za Zbigniewem S. podejrzanym o działanie na szkodę Fundacji swojego imienia, przywłaszczenie 253 tyś zł pochodzących z wpłat darczyńców i uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu, a także pranie brudnych pieniędzy.

Jak wynika z ustaleń śledztwa podejrzany przeznaczył przywłaszczone środki w kwocie 217 tysięcy złotych na zakup żetonów do gry w jednym z warszawskich kasyn. Pozostałe pieniądze rozdysponował poprzez udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 11 tysięcy złotych oraz zapłatę honorarium adwokackiego i zwrotu kosztów procesowych  w prywatnej sprawie w wysokości 25 tysięcy złotych.

Zarzuty w tej sprawie Zbigniew S. usłyszał w połowie października 2020 r. Pomimo wniosku prokuratury, Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Od tamtego czasu Zbigniew S. ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Wobec tego, Prokuratura Regionalna w Lublinie wystąpiła do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie o tymczasowe aresztowanie podejrzanego, a następie po zastosowaniu tymczasowego aresztowania wdrożyła poszukiwania litem gończym oraz wystąpiła do Sądu Okręgowego w Lublinie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania podejrzanego. Dziś Sąd wniosek Prokuratury uwzględnił.

 

To już kolejny Europejski Nakaz Aresztowania wydany za Zbigniewem S. Wcześniej Sąd Okręgowy w Lublinie wydał ENA w śledztwie, w którym Zbigniew S. podejrzany jest o kilkanaście przestępstw, w tym  przywłaszczenie powierzonych środków finansowych w kwocie ponad 900 tysięcy złotych oraz pranie brudnych pieniędzy. Ponadto Zbigniew S. jako prezes fundacji nielegalnie organizował loterie, a także wbrew przepisom ustawy o rachunkowości nie sporządził i nie złożył sprawozdań finansowych fundacji za lata 2016 -2019. Zbigniew S. został zatrzymany na terenie Holandii 8 stycznia 2021 r. Aktualnie trwa procedura związana z wydaniem podejrzanego Polsce.

Wydany dziś przez Sąd Okręgowy w Lublinie ENA, będzie stanowił dla organów holenderskich podstawę do wydania podejrzanego Polsce również w tej sprawie.

Przestępcza działalność Zbigniewa S. trwa od wielu lat. W okresie od 2000 do 2020 r. sądu różnych instancji wydały 20 orzeczeń skazujących Zbigniewa S. Jako skazany odbywał on wielokrotnie kary bezwzględnego pozbawienia wolności i kary ograniczenia wolności, wymierzano mu również grzywny.

Podejrzany karany był głównie za przestępstwa przeciwko mieniu, tj. oszustwa i przywłaszczenia. Skazywany był również za przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, a także fałszowanie dokumentów, czy składanie fałszywych zeznań.

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="

Autor: mk, 2021-02-09 15:03