Komunikat po II etapie konkursu na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

RP III WOS 1111.59.2019

 

 

 

KOMUNIKAT
z dnia 18 grudnia 2019 r.
Przewodniczącego Komisji Konkursowej

powołanej zarządzeniem Prokuratora Regionalnego nr 91/19 z dnia 13 listopada 2019 r., następnie zmienionym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego nr 96/19 z dnia 26 listopada 2019 r.

 

 

Działając na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r.poz. 400)

 

ogłaszam, iż do

 

trzeciego etapu konkursu RP III WOS 1111.59.2019 na staż urzędniczy na docelowe stanowisko audytora wewnętrznego w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie nie dopuszczono kandydata biorącego udział w II etapie konkursu.

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

Andrzej Marczewski

NACZELNIK WYDZIAŁU III
SĄDOWO – ORGANIZACYJNEGO
PROKURATURY REGIONALNEJ W LUBLINIE

 

Autor: mk, 2019-12-18 14:40
Lista plików