Komunikat

Prokuratura Regionalna w Lublinie nie zgadza się z decyzją Sądu o nieuwzględnieniu wniosku o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa S. i natychmiast skieruje zażalenie do Sądu Okręgowego w Lublinie celem zmiany tej decyzji, którą uznaje za całkowicie  niezasadną i błędną.

Decyzja Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie rozpoznająca wniosek prokuratora w przedmiocie  stosowania środka zapobiegawczego w stosunku do Zbigniewa S. i przedstawiona argumentacja jest oceniona przez Prokuraturę Regionalną w Lublinie jako niezasadna, nielogiczna, błędna co do meritum jak i w zakresie uzasadnienia. Niezrozumiała jest wyrażona przez Sąd ocena zachowania podejrzanego wskazująca, iż nie popełnia przestępstwa przywłaszczenia mienia osoba, która wykorzystuje do celów prywatnych środki pozyskane w ramach prowadzonej przez siebie fundacji. Linia obrony wskazująca, iż w chwili zdarzenia (kupno żetonów w  kasynie) podejrzany się pomylił co do użytej karty lub nie mógł wypłacić z bankomatów z uwagi na limit wypłaty odpowiednio dużej własnej gotówki
i w związku z tym konieczne było wykorzystanie środków fundacji jest absurdalna. Tym bardziej, że uczynił to w sumie trzykrotnie, a przy pierwszej wizycie w kasynie trzy razy użył „przez pomyłkę” karty fundacji zamiast prywatnej.    

Przedstawione przez Sąd stanowisko sugeruje opinii społecznej, że każdy dysponujący w imieniu instytucji charytatywnej otrzymanymi od obywateli środkami pieniężnymi może „bezkarnie”, w oparciu o takie decyzje Sądu, wydawać je na cele niezwiązane z działalnością statutową fundacji i przeznaczać je na własne  cele np. gry hazardowe

Stanowisko takie może uzasadniać również przekonanie, że każdy dysponujący kartami związanymi z rachunkami np. instytucji lub organów państwowych może w ten sposób postępować ze środkami publicznymi.

Taka argumentacja Sądu, jest sprzeczna z prawem i logiką oraz zasadami doświadczenia życiowego. Błędna i niespotykana dotychczas decyzja wymaga przewidzianych prawem reakcji, dlatego Prokuratura Regionalna w Lublinie natychmiast złoży zażalenie na to niesłuszne orzeczenie do Sądu Okręgowego w Lublinie.

 

Autor: pm, 2020-10-16 11:57