Kolejne zatrzymania związane z wyłudzeniem 640.000 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadzi wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie śledztwo w sprawie wyłudzenia w 2015 r. 640.000 zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z inwestycją w „start-up”

 

 

Zatrzymania, zarzuty i areszty

Dnia 17 grudnia 2019 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze Policji zatrzymali 5 osób, które usłyszały zarzuty popełnienia przestępstwa kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzenia mienia znacznej wartości, prania pieniędzy oraz przestępstwa skarbowe.

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator podjął decyzję o skierowaniu wobec wszystkich wniosków do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Sąd uwzględnił cztery wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Jednocześnie zastrzegł, iż zostanie ono uchylone co do trzech osób, gdy jedna wpłaci poręczenie w kwocie 250.000 zł, a dwie po 100.000 zł. Wobec piątego podejrzanego Sąd zastosował tylko poręczenie majątkowe w kwocie 30.000 zł.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Ustalenia śledztwa

Postępowanie obejmuje działalność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. w Lublinie (CIiTT), które powstało w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki. Środki finansowe na realizację w/w zamierzeń pochodziły z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

 

Start-up

Po uzyskaniu zgody PARP na inwestowanie w wybrany projekt, zakładana była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tzw. „start-up”. CIiTT wspierało finansowo ją środkami pochodzącymi   z PARP nabywając jej udziały.

 

Mechanizm działania

Jeden z podejrzanych złożył wniosek wraz z wymaganymi przez PARP dokumentami wskazującymi na zamiar zrealizowania innowacyjnego pomysłu polegającego na stworzeniu i produkcji okularów wirtualnej rzeczywistości, które obsługują matrycę wyświetlania ze smartfonu. Po akceptacji pomysłu, została utworzona nowa spółka z o.o. - „start-up”, która otrzymała na realizację przedsięwzięcia wsparcie finansowe w wysokości 640.000 zł, za udziały w niej nabyte przez CIiTT.

 

Wyłudzone pieniądze

Pieniądze w kwocie 632.000 zł pochodzące ze wsparcia zostały wytransferowane na rachunek należący innej spółki pod pozorem zawarcia pożyczki, a następnie jeszcze tego samego dnia nastąpiły kolejne przelewy na konto jednego z podejrzanych. Spółka nie podjęła żadnej działalności w kierunku produkcji „wirtualnych okularów”, w związku z czym pozyskane środki nie zostały przeznaczone na cel wskazany we wniosku o dofinansowanie.

 

W toku dotychczasowego postępowania zarzuty w sumie usłyszało już 14 podejrzanych. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Autor: pm, 2019-12-20 09:21