Kolejne zatrzymania w sprawie organizowania nielegalnej migracji

Kolejne zatrzymania w sprawie organizowania nielegalnej migracji

 

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo RP I Ds 13.2018 w sprawie organizowania przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz ułatwiania i umożliwiania obywatelom państw trzecich pobytu wbrew przepisom na terenie Unii Europejskiej.

 

Ustalenia postępowania

Z ustaleń śledztwa wynika, iż w skład zorganizowanej grupy przestępczej wchodzili obywatele Polski i Ukrainy, a działalność prowadzona była w latach 2015-2018. Proceder przestępczy polegał na składaniu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu wniosków o wpisanie zaproszeń do urzędowej ewidencji. Następnie dokument w postaci oficjalnie poświadczonego zaproszenia umożliwiał cudzoziemcowi (głównie z terenu Ukrainy) uzyskanie wizy do Polski i tym samym pozwolenie na wjazd na teren Unii Europejskiej. Składaniem wskazanych wniosków zajmowali się członkowie grupy przestępczej, jak też kierowane przez nich osoby tzw. „słupy”. Wnioski o wydanie w/w zaproszeń i dołączone do nich dokumenty nie odzwierciedlały prawdziwej sytuacji majątkowej i mieszkaniowej zapraszających. Osoby te nie miały zamiaru ani możliwości gościć u siebie obywateli innych państw wskazanych w zaproszeniach.

 

Urzędnik działający w grupie

Jeden z urzędników Delegatury w Zamościu LUW współdziałał z opisywaną grupą przestępczą. Była to osoba zajmująca się przyjmowaniem i ewidencjonowaniem wniosków o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Funkcjonariusz ten nie dopełniał swoich obowiązków służbowych gdyż, przyjmował te wnioski i sporządzał projekty zaproszeń bez jakiejkolwiek weryfikacji jednocześnie wiedząc, iż okoliczności wskazane we wnioskach i załącznikach do nich nie odzwierciedlają prawdy.

 

Zyski przestępców  

Członkowie grupy z przestępczego procederu uzyskali korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż 131.500 Euro, gdyż cudzoziemcy chcący w nielegalny sposób przedostać się na teren Unii Europejskiej płacili organizatorom procederu – po 500 Euro za zaproszenie. W ten sposób opisywana grupa przestępcza zorganizowała co najmniej 263 ustalonym cudzoziemcom przekroczenie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zatrzymania

Dnia 25 lutego 2019 r. na polecenie Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie  dokonano zatrzymania na terenie Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej. Ponadto, dokonano przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych oraz pomieszczeń Delegatury w Zamościu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – gdzie zabezpieczono pełną dokumentację dotyczącą zaproszeń będących przedmiotem postępowania. Opisane działania zrealizowane zostały przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Hrebennem.

 

Zarzuty i zagrożenia karami

Dwóm obywatelom polskim oraz obywatelowi ukraińskiemu ogłoszono zarzuty związane z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą, popełnieniem przestępstw przeciwko dokumentom oraz organizowaniem przekroczenia wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw trzecich w zamian za osiągane z tego tytułu korzyści majątkowe. Za wskazane przestępstwa kodeks karny przewiduje zagrożenie do 12 lat pozbawienia wolności.

Ponadto urzędnikowi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Zamościu przypisano udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Przestępstwa te są zagrożone do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze

Po przesłuchaniu podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wnioski o tymczasowe aresztowanie.

Dnia 27 lutego 2019 r. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski i zastosował areszt wobec czwórki zatrzymanych na okres 3 miesięcy.

 

Sprawa ma charakter rozwojowy.

 

Jednocześnie nadmieniam, iż wcześniejsze ustalenia dotyczące przedmiotowego śledztwa zostały zaprezentowane w komunikacie Prokuratury Regionalnej w Lublinie z dnia 6 listopada 2018 r.

 

Piotr Marko

rzecznik prasowy

Prokuratury Regionalnej w Lublinie

 

Autor: pm, 2021-02-19 09:15