Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej pozorującej obrót złotem i wyłudzającej podatek VAT

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo dotyczące wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia podatku VAT w związku z pozorowanym obrotem złotem. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBŚP 11 lutego 2020 r. zatrzymali kolejne 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą i uwikłane w ten proceder. Dokonano także przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń.

 

Ustalenia śledztwa

Śledztwo zostało wszczęto wskutek zawiadomienia złożonego w sierpniu 2015 roku przez Dyrektora UKS w Lublinie, opartego o ustalenia wynikające z kontroli podatkowej prowadzonej wobec przedsiębiorcy z Lublina z branży jubilerskiej.

W toku czynności ustalono, iż od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. podatnik ten zaewidencjonował w księgowości swojej firmy łącznie 112 faktur dotyczących nabycia blachy oraz granulatu złota bądź srebra od sześciu dostawców z całego kraju o łącznej wartości brutto ponad 54 mln zł, zawierające ponad 10 mln zł podatku VAT.  Przedmiotowe transakcje były fikcyjne, a wystawione faktury tzw. „puste”.

Równolegle z zakupami, w okresie od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r. w/w firma dokonała sprzedaży złota lub srebra na rzecz podmiotu z Belgii. W roku 2014 i styczniu 2015 łączna wartość jej dostaw do odbiorcy belgijskiego wyniosła blisko 12 mln Euro. Z tytułu tych transakcji podmiot gospodarczy wystawił łącznie 39 faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę ze stawką VAT 0%.

Powyższy proceder służył do nierzetelnego rozliczenia podatku VAT, tj. uzyskania jego zwrotu. Wypłata ostatniej transzy została wstrzymana decyzją UKS w Lublinie.

Dotychczas wobec 31 podejrzanych wydano zarzuty przy czym łącznie kwota uszczupleń podatkowych wynosi w ich przypadku 8.057.347 zł oraz łącznie kwota narażenia na uszczuplenie 2.109.150 zł (w sumie 10.166.497 zł). Nadal 6 podejrzanych jest tymczasowo aresztowanych.

Faktyczna wartość dotychczas zabezpieczonego mienia podejrzanych w niniejszej sprawie wynosi 3.252.359, 94 zł.

 

Usłyszeli zarzuty

Prokurator ogłosił Magdalenie H., Przemysławowi P. i Agnieszce U. zarzuty popełnienia przestępstw udziału z organizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk) i prania brudnych pieniędzy (art. 299 § 1 kk). Ponadto Magdalena H i Przemysław P. usłyszeli zarzuty dotyczące udzielenia innym pomocy do popełnienia przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych.

Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Autor: pm, 2020-02-14 07:49