Kolejne zatrzymania i zarzuty w sprawie wyłudzenia podatku VAT przez zorganizowaną grupę przestępczą pozorującą handel panelami fotowoltaicznymi

Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo dotyczące wyłudzenia podatku VAT w związku z pozorowanym handlem panelami fotowoltaicznymi. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Lublinie, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Lublinie i KAS z Lublina oraz innych jednostek w dniu 23 lutego 2021 r. zatrzymali 10 osób biorących udział w przestępczym procederze

 

Przedmiotem postępowania jest działalność szeregu podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w okresie od stycznia 2010 r. do lutego 2017 r., biorących udział w fikcyjnym obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej panelami fotowoltaicznymi oraz prania pieniędzy pochodzących z zysków z popełnionych przestępstw.

 

Materiał dowodowy wskazuje, szkoda Skarbu Państwa wynosi łącznie nie mniej niż 35.000.000 zł.

 

Aktualnie trwają czynności przeszukania związane z zabezpieczaniem dokumentacji obrazującej przestępczy proceder, a po ich zakończeniu zatrzymane osoby zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej w Lublinie w celu ogłoszenia zarzutów, przesłuchania i podjęcia decyzji co do zastosowania środków zapobiegawczych.

 

Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu w/w czynności procesowych.

Autor: pm, 2021-02-23 10:55