Prokuratura Regionalna w Lublinie nadzoruje śledztwo dotyczące wyłudzenia podatku VAT w związku z pozorowanym handlem panelami fotowoltaicznymi. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBŚP z Lublina i Bydgoszczy oraz ABW i UC-S z Lublina w dniu 11 luteg

Ustalenia śledztwa

Przedmiotem postępowania jest działalność w okresie od stycznia 2010 r. do lutego 2017 r. szeregu podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, biorących udział w fikcyjnym obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej panelami fotowoltaicznymi
i art. spożywczymi.

W śledztwie ustalono, iż stworzone w celu udziału w przestępczym procederze podmioty gospodarcze zarządzane przez przypadkowe osoby, uczestniczyły w obrocie handlowym panelami z innymi, faktycznie funkcjonującymi na rynku podmiotami. Za pomocą poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz towarzyszących im przelewów bankowych, firmy dokonywały rzekomej sprzedaży lub nabycia paneli. W dalszej kolejności nierzetelne dokumenty potwierdzające obrót handlowy w/w panelami, zbywanym podmiotom zarejestrowanym  na terenie Republiki Czech, Republiki Słowacji i Litwy, były podstawą ubiegania się przez ustalone podmioty o zwrot nienależnego podatku VAT.

Udokumentowana na podstawie decyzji UKS Warszawa i UCS Warszawa oraz zgromadzonego materiału dowodowego szkoda Skarbu Państwa wynosi łącznie nie mniej niż 35.000.000 złotych.

 

Usłyszeli zarzuty

Zatrzymani usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa udziału z organizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk), wyłudzenia mienia w znacznej wartości (art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk), a także dotyczące poświadczenia nieprawdy w dokumentach (art. 271 § 3 kk) i przestępstw skarbowych (art. 76 § 1 kks). Zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe

Po przesłuchaniu podejrzanych wobec jednego prokurator skierował wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy, który został przez Sąd uwzględniony.

Wobec pozostałych zatrzymanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwotach od kilku do 80.000 zł, zakazy puszczania kraju i dozory Policji.

Dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 206 podejrzanych, a rzeczywista wartość  zabezpieczonego mienia podejrzanych wynosi 47.000.000 zł.

Spawa jest rozwojowa.

Autor: pm, 2020-02-17 07:57
Lista plików