Jednostki podległe

  • Jednostki podległe

    Jednostki podległe

Wyciąg z przepisów § 2 pkt. 5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 270) 

§ 2 Tworzy się następujące prokuratury regionalne oraz ustala siedziby i obszar właściwości:

pkt. 5 Prokuraturę Regionalną w Lublinie obejmującą obszar właściwości Prokuratur Okręgowych w: Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu

Prokuratura Apelacyjna w Lublinie - jednostki podległe

Prokuratura Okręgowa w Lublinie Prokuratura Okręgowa w Radomiu Prokuratura Okręgowa w Siedlcach Prokuratura Okręgowa w Zamościu

Zobacz także... [4] Lista plików