Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych dla Prokuratury Regionalnej w Lublinie jest Krzysztof Słoboda,

tel. 81 5288153, adres e-mail: iod@lublin.pr.gov.pl.

Autor: AJ, 2018-08-29 15:29