Informator

Zobacz także... [5]
 • Informacja publiczna [2015-02-12]

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) — wyciąg...

  czytaj więcej »
 • Skargi i wnioski [2015-02-12]

  Prokurator Regionalny, jego Zastępcy oraz wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury przyjmują interesantów każdego dnia od godz...

  czytaj więcej »
 • Warto wiedzieć [2015-02-26]

  Warto wiedzieć, czyli wybrane, szczególnie istotne zmiany prawa, orzeczenia sądowe oraz publikacje prasowe dot. działalności prokuratury

  czytaj więcej »
 • Inspektor ochrony danych [2018-06-13]

  Inspektorem ochrony danych dla Prokuratury Regionalnej w Lublinie jest Krzysztof Słoboda,

  tel. 81 5288153, adres e-mail: iod@lublin.pr.gov.pl.

  czytaj więcej »
 • Osoby niepełnosprawne [2018-08-29]

   

  W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

  - prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

  - prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

  - prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

   

  czytaj więcej »