Informacja z dnia 26 marca 2019 roku o wynikach konkursu na docelowe stanowisko urzędnicze - eksperta do spraw gospodarczych

 

 

 

 RP III WOS 1111.1.2019

INFORMACJA

 PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

O WYNIKACH KONKURSU NA DOCELOWE STANOWISKO URZĘDNICZE – EKSPERTA DO SPRAW GOSPODARCZYCH

NR RP III WOS 1111.1.2019

Działając na podstawie § 10 ust. 1  pkt 2 i 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j Dz. U.  2014.400)

i n f o r m u j ę

1.  Po przeprowadzeniu konkursu nr RP III WOS 1111.1.2019 na docelowe stanowisko urzędnicze – eksperta do spraw gospodarczych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, do zatrudnienia na tym stanowisku została wybrana kandydatka, która  w trakcie konkursu uzyskała najwyższą liczbę punktów:

 1)    Monika Zalewa

2.  Jednocześnie na podstawie § 10 ust. 2 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na   stanowisko   urzędnicze  – eksperta  do  spraw gospodarczych  w   Prokuraturze Regionalnej  w   Lublinie   (stanowiącego   załącznik  nr 2  do Zarządzenia Nr 10/19 Prokuratora Regionalnego  w  Lublinie z dnia 4 lutego 2019 r.) Komisja stworzyła rezerwową listę kandydatów (o której mowa w § 9  ust. 2 powyższego regulaminu):

 1)    Joanna Posikata.

 

Prokurator  Regionalny

w Lublinie

 

Jerzy Ziarkiewicz

 

 

Autor: AJ, 2019-03-26 13:59
Lista plików