Informacja z dnia 19 grudnia 2018 r. o wynikach konkursu na staż urzędniczy na docelowe trzy stanowiska urzędnicze-eksperta do spraw gospodarczych i finansowo-skarbowych

 

 

 

 

INFORMACJA

PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE O WYNIKACH KONKURSU

NA TRZY DOCELOWE STANOWISKA URZĘDNICZE – EKSPERTA DO SPRAW GOSPODARCZYCH I FINANSOWO-SKARBOWYCH

NR RP III WOS 1111.21.2018

 

Działając na podstawie § 10 ust. 1  pkt 2 i 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( t.j Dz. U.  2014.400)

i n f o r m u j ę

1.     Po przeprowadzeniu konkursu nr RP III WOS 1111.21.2018 na trzy docelowe stanowiska urzędnicze – eksperta do spraw gospodarczych i finansowo-skarbowych w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, do zatrudnienia na tym stanowisku wybrani zostali kandydaci, którzy  w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów:

 

1)    Izabela Czarnecka

2)    Dariusz Major          

 

 

p.o Prokurator  Regionalny

w Lublinie

Jerzy Ziarkiewicz

Autor: AJ, 2018-12-19 15:23
Lista plików