Informacja Prokuratora Regionalnego w Lublinie o wynikach konkursu na pięć stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie

 

 

 

 

 

RP III WOS 1111.7.2019

 

 

INFORMACJA
PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE
O WYNIKACH  KONKURSU NA PIĘĆ STANOWISK
ASYSTENTA PROKURATORA
NR RP III WOS 1111.7.2019

 

Działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz.1838)

i n f o r m u j ę

1.   Po przeprowadzeniu konkursu nr RP III WOS 1111.7.2019 na pięć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, do zatrudnienia na tym stanowisku zakwalifikowani zostali kandydaci, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów:

1)    Milena Kowalik                        – 49 punktów,
2)    Marta Harasymow-Kasperek    – 44 punkty,
3)    Joanna Żak                                – 44 punkty,
4)    Paulina Adamek                        – 43 punkty,
5)    Sylwia Fiuk                               – 42 punkty

 

2.    Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów:

1)    Piotr Wróbel            – 40 punktów,
2)    Piotr Bednarczyk     – 39 punktów.

 

 

 

PROKURATOR  REGIONALNY
w Lublinie

Jerzy Ziarkiewicz

Autor: mk, 2019-06-10 13:59
Lista plików