Informacja o wynikach konkursu na sześć stanowisk asystenta prokuratora

 

 

 

 

 

INFORMACJA

PROKURATORA REGIONALNEGO W LUBLINIE

O WYNIKACH  KONKURSU NA SZEŚĆ STANOWISK

ASYSTENTA PROKURATORA

NR RP III WOS 1111.2.2018

Działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. poz.1838)

    i n f o r m u j ę

1.     Po przeprowadzeniu konkursu nr RP III WOS 1111.2.2018 na sześć wolnych stanowisk asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Lublinie, do zatrudnienia na tym stanowisku zakwalifikowani zostali kandydaci, którzy w trakcie konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów:

1)    Sylwia Makara–Skalniak      48  punktów,

2)    Damian Połowniak               – 45 punktów,

3)    Bartosz Pęczkowski              41 punktów,

4)    Sebastian Budynkiewicz      – 40 punktów,

5)    Natalia Aleszuk                       39 punktów,

6)    Tomasz Szewczyk                   36 punktów.

 

2.     Komisja wyłoniła listę rezerwową kandydatów:

1)    Maria Hanc -  33 punkty.

 

PROKURATOR  REGIONALNY

w Lublinie

 

Katarzyna Fedeńczuk

Autor: AJ, 2018-07-05 11:48
Lista plików